JUDr. MichaelaLapuníková

advokátska kancelária

Profil

Advokátska kancelária Mgr. Vladimíra Karáska a advokátska kancelária JUDr. Michaely Lapuníkovej poskytujú klientom komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva. Klientom poskytujeme právne služby nielen v Považskej Bystrici, Trenčíne a Žiline, ale v rámci celého Trenčianskeho a Žilinského kraja ako aj v rámci ostatného územia Slovenskej republiky. V prípade potreby aj mimo územia Slovenskej republiky.

Advokáti vykonávajú advokáciu samostatne. Právne služby poskytované advokátmi sú zamerané na bežné oblasti života ako aj na právne poradenstvo pre podnikateľov - obchodné spoločnosti a živnostníkov. Advokáti sú pripravení poskytnúť klientom právny servis v každej právnej veci, napr.pri prevodoch nehnuteľností, založení a zmenách obchodných spoločností, vypracovaní zmluvnej agendy, právnych analýz a stanovísk k právnym problémom klientov, pri riešení rodinných záležitostí ako rozvod, výživné, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri zastupovaní klientov pred súdmi a inými orgánmi vrátane zastupovania klientov v trestných veciach. Viac o jednotlivých oblastiach práva, ktoré poskytujú advokáti nájdete tu.

Právne poradenstvo poskytujeme na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni s použitím najnovších technických možností ako je napr. zaručený elektronický podpis, ktorý ušetrí klientovi veľkú časť nákladov pri podávaní návrhov do obchodného a živnostenského registra. Široké právne vedomosti a bohaté skúsenosti z niekoľkoročnej praxe plne využívame v prospech našich klientov pri riešení ich právnych vecí. Klientom poskytujeme kvalitné právne služby aj v anglickom jazyku, pričom v anglickom jazyku vypracujeme pre klienta aj jednotlivé právne úkony (napr. zmluvnú dokumentáciu). Pri ostatných jazykoch využívame služby prekladateľov a tlmočníkov. Profily jednotlivých advokátov nájdete tu.