JUDr. MichaelaLapuníková

advokátska kancelária

Mgr. Vladimír Karásek

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1998-2003)
Právna prax: Advokátska kancelária Mgr. Vladimír Karásek
pozícia: advokát (2007 - )
Advokátska kancelária – JUDr. Ján Súkeník, Považská Bystrica
pozícia: advokátsky koncipient (2003 - 2006)
Členstvo v profesijných združeniach: Slovenská advokátska komora
advokát zapísaný v SAK pod č. 5561
Cudzie jazyky: anglický jazyk
Kontakt: +421 949 487 116, karasek.vl@gmail.com
Odborný profil: Mgr. Vladimír Karásek vykonáva advokáciu samostatne. Klientom svojej advokátskej kancelárie poskytuje široké právne poradenstvo a to najmä v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, administratívneho, exekučného a trestného práva. Právne služby poskytuje ako fyzickým osobám nepodnikateľom, tak aj obchodným spoločnostiam a fyzickým osobám podnikateľom (živnostníkom). Svojim klientom poskytuje tiež komplexný právny servis pri zakladaní a vzniku obchodných spoločností, zastupuje klientov pred registrovým súdom a živnostenským úradom, zabezpečuje zmeny zápisov v obchodnom a živnostenskom registri. Pri poskytovaní právnych služieb vyhotovuje pre klientov potrebné zmluvné dokumenty, právne analýzy, zastupuje klientov na súdoch, najmä vo veciach vymáhania splatných pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní, ako aj pred inými orgánmi a osobami. Spisuje tiež podnety, podania a sťažnosti na Ústavný súd SR. Svoje niekoľkoročné bohaté skúsenosti a vedomosti využíva na kvalitné, odborné a komplexné uplatňovanie práv svojich klientov v každej situácii. Mgr. Vladimír Karásek sa zameriava aj na zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Všetky poskytované úkony sú vykonávané s odbornou starostlivosťou podľa požiadaviek klienta, účelne, hospodárne a v klientov prospech.